06.05.2015 r. uroczystość 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej i powrotu Wrocławia i Dolnego Śląska do Polski – uroczystość upamiętniającą i przypominającą polskość i słowiańskość Ziem Zachodnich i Północnych