Fundacja Polskie Gniazdo solidarna z bohaterskim Narodem Ukraińskim,

Fundacja Polskie Gniazdo przyjęła w dniu 04.03.2022r. do Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy grupę ok. 40 uchodźców z Ukrainy, głównie matki z małymi dziećmi, ale także osoby starsze, gdyż są to całe trzypokoleniowe rodziny, przede wszystkim z okolic Żytomierza. Pobyt tak dużej grupy uchodźców z kraju będącego ofiarą rosyjskiego agresora jest możliwy dzięki Urzędowi Miasta i Gminy Niemcza i Wojewodzie Dolnośląskiemu, którzy pokrywają koszty pobytu tych ludzi. Fundacja Polskie Gniazdo z potrzeby serca i ludzkiej solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy i wsparcia udostępniła swój obiekt konferencyjno-noclegowy w Niemczy na czas niezbędny z punktu widzenia uchodźców.

Spotykamy się z wieloma aktami ludzkiej solidarności, pomocy materialnej i ofiarności wobec przyjętych pod nasz dach uchodźców z Ukrainy ze strony mieszkańców Niemczy, Powiatu Dzierżoniowskiego, Wrocławia i Dolnego Śląska.

Głównym koordynatorem z ramienia Fundacji Polskie Gniazdo i zarazem opiekunem naszych gości jest Pani Mariola Słobodzińska-Kielar , dyrektor Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy.


Nasz Patron – Święty Jan Paweł II odwiedził Ukrainę i bardzo pragnął odwiedzić Rosję ,aby przekazać jej orędzie „Cywilizacji Miłości”. Niestety nigdy nie otrzymał zaproszenia od władz Rosji.

Wielka, wielka szkoda, bo do tej wojny by zapewne nigdy nie doszło.


Pozdrawiam,

Jerzy Ziomek
Prezes Fundacji Polskie Gniazdo
Dyrektor Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS