Fundacja Polskie Gniazdo to organizacja pożytku publicznego, ustanowiona 30.11.2005 r. Jej najważniejszym zadaniem jest organizowanie mecenatu nad Kulturą Narodową na fundamencie nauczania Jana Pawła II. Misję tę realizujemy przez wiele inicjatyw kulturalnych adresowanych do wszystkich potencjalnych odbiorców, niezależnie od ich wieku, wykształcenia czy wiedzy na temat polskiego dziedzictwa. Mottem naszych działań są triady: PRAWDA-PAMIĘĆ-TOŻSAMOŚĆ w odniesieniu do dziedzictwa narodowego, PRAWDA-PIĘKNO-DOBRO w odniesieniu do sztuki oraz WIARA-NADZIEJA-MIŁOŚĆ w odniesieniu do duchowości. Syntezą tych obszarów działania Fundacji jest Festiwal POLONIA CANTANS oraz Centrum Spotkań im. Św. Jana Pawła II w Niemczy . Droga do niego rozpoczęła się w Święto Ofiarowania Pańskiego w 2005 roku na Ostrowie Tumskim, wiodła następnie przez Teatr Polski we Wrocławiu (koncert inauguracyjny), Rynek (obchody 50 rocznicy postawienia pomnika Fredry), scenę w Parku Południowym przy pomniku Chopina (koncerty patriotyczne), wykonanie Pop-Oratorium „Miłosierdzie Boże” w Hali Stulecia, koncert 10.04.2011 r. w Kościele NMP
na Piasku oraz poświęceniem tablicy upamiętniającej Ofiary Tragedii Smoleńskiej, Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS zainaugurowany w 2011 r., rozpoczęcie działalności Centrum Spotkań im. Św. Jana Pawła II w Niemczy 16.10.2015 r.

Fundacja Polskie Gniazdo

Inauguracja Działalności Inicjatywy Kulturalnej Polskie Gniazdo

Pierwsza Rocznica podpisania aktu notarialnego Fundacji Polskie Gniazdo

50 Rocznica Powstania Na Wrocławskim Rynku Pomnika Hr. Aleksandra Fredry

Pop Oratorium Miłosierdzie Boże

VI rocznica Fundacji Polskie Gniazdo koncert pt. SOUVNIR DE CHOPIN

X rocznica Fundacji Polskie Gniazdo